Data licitatiei 06.05.2022

Expirat

Proiectare si Execuție lucrări pentru obiectivul : „REALIZARE RACORDURI LA RETEAUA DE CANALIZARE SI BRANSAMENTE LA RETEAUA DE APĂ PENTRU GOSPODARIILE DIN COMUNA SARASAU”
Data licitatiei 06.05.2022
Expirat
51
51
Valoare estimata : 8,114,152 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6119984 Data publicarii : 19.04.2022 Tara/Judet: RO/Maramures
Descriere scurta:

Proiectare si Execuție lucrări pentru obiectivul : „REALIZARE RACORDURI LA RETEAUA DE CANALIZARE SI BRANSAMENTE LA RETEAUA DE APĂ PENTRU GOSPODARIILE DIN COMUNA SARASAU”

Coduri CPV:

45332000-3 - Lucrări de instalaţii de apă şi canalizare şi de conducte de evacuare

Textul licitației

p> II.1.1) Titlu: Proiectare si Execuție lucrări pentru obiectivul : „REALIZARE RACORDURI LA RETEAUA DE CANALIZARE SI BRANSAMENTE LA RETEAUA DE APĂ PENTRU GOSPODARIILE DIN COMUNA SARASAU” Numar de referinta:3695301/2022/2 II.1.2) Cod CPV principal: 45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Proiectare si executare II.1.4) Descriere succinta: Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari la obiectivul: ,,REALIZARE RACORDURI LA RETEAUA DE CANALIZARE SI BRANSAMENTE LA RETEAUA DE APĂ PENTRU GOSPODARIILE DIN COMUNA SARASAU”, conform documentatiei tehnice de atribuire. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari cf.obligatiei prev.la art.160 alin.(2) din Legea 98/2016, astfel cum a fost acesta modificat prin OUG 107/2017, cu 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. II.1.5) Valoarea

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT