Data licitatiei 17.10.2022

Expirat

Proiectare si Executie lucrari pentru obiectivul “EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE SAT DĂRMĂNEŞTI, COMUNA DĂRMĂNEŞTI , JUDETUL DÂMBOVIŢA”
Data licitatiei 17.10.2022
Expirat
71
71
Valoare estimata : 19,646,556 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6448690 Data publicarii : 27.09.2022 Tara/Judet: RO/Dambovita
Descriere scurta:

Proiectare si Executie lucrari pentru obiectivul “EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE SAT DĂRMĂNEŞTI, COMUNA DĂRMĂNEŞTI , JUDETUL DÂMBOVIŢA”

Coduri CPV:

45232400-6 - Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale

Textul licitației

02540_03 II.1.2) Cod CPV principal: 45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Proiectare si executare II.1.4) Descriere succinta: Proiectare – Elaborare proiect pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, elaborare proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC),elaborare proiect pentru Organizarea Executiei (POE),elaborare Proiect Tehnic+ Detalii De Executie (PT+DDE) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor. Documentatia se va elabora avand la baza Documentația tehnico-economică si in conformitate cu prevederile HGnr.907/2016 si Standerdele nationale si reglementarile tehnice in domeniu. Executie lucrari: Scenariul aprobat este scenariul nr.1, conform SF anexat: Pentru extinderea sistemului de canalizare menajera gravitaţionala si prin vacuum, pentru satul Darmanesti, in cadrul Scenariului 1 s-a propus următoarea soluţie tehnica: - reţele de canalizare menajera prin vacuum in partea de nord a satului, din PEID, SDR 17, Pn 10, cu diametre intre Dn 110mm si Dn 160mm, in lungime totala de 11,031 km; - că

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT