Data licitatiei 19.09.2012

Expirat

Proiectare si executie: Modernizare ecluze-echipamente si instalatii. Etapa 1
Data licitatiei 19.09.2012
Expirat
83
83
Valoare estimata : 653,536,064 RON Tip anunt: Achizitii ID: 115227 Data publicarii : 02.07.2012 Tara/Judet: Constanta
Descriere scurta:

Proiectare si executie: Modernizare ecluze-echipamente si instalatii. Etapa 1

Coduri CPV:

44212383-7 - Porţi de ecluze
44212390-9 - Ecluze de golire
45248100-8 - Lucrări de construcţii de ecluze de canal
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

Textul licitatiei

TATEA II: Fabricare,montare si punere in functiune conform PT+CS+DE(inclusiv teste,punere in functiune si operatiuni in perioada de notificare a defectelor) Impartire in loturi Nu II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice) 45248100-8 - Lucrari de constructii de ecluze de canal (Rev.2) 44212383-7 - Porti de ecluze (Rev.2) 44212390-9 - Ecluze de golire (Rev.2) 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2) II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 20.09.2012 Durata: 54 luni incepand de la data adjudecarii contractului II.6) Cost estimativ si modalitati principale de finantare II.6.1) Cost initial estimat Valoarea estimata fara TVA: 653,536,064 RON II.6.2) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Proiect strategic privind Programul Operational Sectorial Transport Axa prioritara 3 DMI 3.2 : Fonduri de coeziune 71,12% Cofinantare nationala: 28,88 % II.7) Contractul intra sub incidenta acor

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare