Data licitatiei 11.02.2018

Expirat

Proiectarea si executia lucrarilor componente ale sistemului de protectie costiera in vederea reducerii eroziunii costiere
Data licitatiei 11.02.2018
Expirat
208
208
Valoare estimata : 707,761,710 RON Tip anunt: Achizitii ID: 2645700 Data publicarii : 11.10.2017 Tara/Judet: RO/Constanta
Descriere scurta:

Proiectarea si executia lucrarilor componente ale sist de protectie costiera in vederea reducerii eroziunii costiere si asigurarii unui grad corespunzator de protectie pentru LOT 1 - Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Stavilarelor Edighiol si Periboina, LOT 2 - Prot si reab lit romanesc al Marii Negre in zona Mamaia, LOT 3 - Prot si reab lit romanesc al Marii Negre in zona Tomis (Casino), LOT 4 - Prot si reab lit romanesc al Marii Negre in zona Agigea, LOT 5 - Prot si reab lit romanesc al Marii Negre in zona Eforie - din cadrul „REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE, FAZA II (2014-2020)”
Se va elabora doc. tehnica de proiectare pentru fazele proiect tehnic si detalii de executie, se vor executa studiile tehnice necesare definirii solutiei/schemei de amenajare, verificare tehnica, asistenta tehnica si se vor executa lucrarile proiectate conform cerintelor din Caietul de Sarcini pentru fiecare lot in parte. Studii tehnice necesare in definirea solutiilor tehnice/schemelor de amenajare/proiectului tehnic: topo-batimetrice;geotehnice;geologice;sedimentologice;geomorfologice; seismice;climatice;Modelare numerica hidrodinamica costiera de larg si in apropierea liniei tarmului;Modelare fizica;Se vor executa lucrari de innisipari artificiale a plajelor (Lot 2, Lot 4 si Lot 5) si lucrari de demolare/constructie/reabilitare a structurilor costiere (pentru toate loturile), in detaliu, dupa cum urmeaza:
Lot 1, lot ce presupune proiectarea si executia schemelor de amenajare si inlocuirea echipamentelor componente pentru doua structuri hidrotehnice complexe (stavilare) cu deschidere de cca 80m la Stavilar Edighiol si cca 400m la Stavilar Periboina: Lucrari de aparari de mal;Construire structuri hidrotehnice;Reabilitare, prin inlocuirea echipamentelor componente ale structurilor hidrotehnice (inlocuire cu scopul atiungerii obiectului, si anume punerea in functiune a structurilor hidrotehnice si atingerea scopului pentru care au fost construite);Demolare structuri costiere existente;
Lot 2, lot ce presupune proiectarea si executia obiectelor din schema de amenajare pe o lungime de litoral de cca 6950m:Demolare structuri costiere existente;Extindere/construire structuri costiere existente;Lucrari de innisipare a plajei;
Lot 3, lot ce presupune proiectarea si executia obiectelor din schema de amenajare pe o lungime de litoral de cca 790m: Demolare structuri costiere existente;Construire structuri costiere noi / aparari de mal;
Lot 4, lot ce presupune proiectarea si executia obiectelor din schema de amenajare pe o lungime de litoral de cca 1200m:Demolare structuri costiere existente;Construire structuri costiere noi;Lucrari de innisipare a plajei;
Lot 5, lot ce presupune proiectarea si executia obiectelor din schema de amenajare pe o lungime de litoral de cca 5750m:Demolare structuri costiere existente;Construire structuri costiere noi; Lucrari de innisipare a plajei;

Coduri CPV:

45111100-9 - Lucrări de demolare
45240000-1 - Lucrări de construcţii de lucrări hidraulice
45243000-2 - Lucrări de apărare de coastă
45243400-6 - Lucrări de consolidare a plajelor
45246200-5 - Lucrări de protecţie a malurilor
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante
71335000-5 - Studii tehnice
71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică

Textul licitatiei

de la care se pot obtine informatii suplimentare: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora Activitate (activitati) -Mediu Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante Nu Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta Proiectarea si executia lucrarilor componente ale sistemului de protectie costiera in vederea reducerii eroziunii costiere II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare