Data licitatiei 27.02.2024

Expirat

Racordarea utilizatorilor la reteaua electrica de interes public, zona Sucursala Targoviste, conform ATR aferente Centralizatorului cu nr. 389701/19.12.2023
Data licitatiei 27.02.2024
Expirat
9
9
Valoare estimata : 73,973 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7956922 Data publicarii : 12.02.2024 Tara/Judet: RO/Cluj
Descriere scurta:

Racordarea utilizatorilor la reteaua electrica de interes public, zona Sucursala Targoviste, conform ATR aferente Centralizatorului cu nr. 389701/19.12.2023

Coduri CPV:

45315600-4 - Instalaţii de joasă tensiune

Textul licitației

nsiune (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Executarea II.1.4) Descriere succinta: Ȋncheierea unui contract de lucrari aferent sucursalei Târgovişte, având ca obiect: “Racordarea utilizatorilor la reteaua electrica de interes public, zona Sucursala Targoviste, conform ATR aferente Centralizatorului cu nr. 389701/19.12.2023”, conform avizelor de racordare anexate. 2.4) Valoarea totală estimată - 73.973,38 lei fӑrӑ TVA, defalcatӑ astfel: (detaliere pe capitole şi valoare din DG) cap. 1.2. Amenajarea terenului 0,00 lei; cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,00 lei; cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 73.973,38 lei; cap. 5 Alte cheltuieli -5.1.Organizare de santier: 0,00 lei; cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 0,00 lei. Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se vor transmite cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare va fi transmis cu cel putin 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Va fi cotata executi

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT