Data licitatiei 14.02.2023

Expirat

Reabilitare canal colector-staţie de epurare Municipiul Craiova (P.T. și D.E, verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)
Data licitatiei 14.02.2023
Expirat
38
38
Valoare estimata : 20,760,337 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6646162 Data publicarii : 17.01.2023 Tara/Judet: RO/Dolj
Descriere scurta:

Reabilitare canal colector-staţie de epurare Municipiul Craiova (P.T. și D.E, verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)

Coduri CPV:

45232130-2 - Lucrări de construcţii de canalizări de ape pluviale

Textul licitației

or-staţie de epurare Municipiul Craiova (P.T. și D.E, verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) Numar de referinta:4417214-2023-III.1 II.1.2) Cod CPV principal: 45232130-2 Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Proiectare si executare II.1.4) Descriere succinta: Servicii de proiectare, resp. P.T. și D.E, verificare tehnică de calitate, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția de lucrări pentru obiectivul de investiţii: Reabilitare canal colector-staţie de epurare Mun. Craiova, conf. cerintelor caietului de sarcini nr. 137206-rev.1/.2022. Obiectivul principal care se dorește a fi atins prin această investiție de reabilit. a canalului colector — Stație de epurare mun. Craiova este preluarea apelor pluviale colectate din zona urbana și transp. acesteia spre emisar în condiții teh. și mai ales hidraulice care sa respecte toate reglem. tehnice și care să nu permită deteriorări în timp a canalului sau a lucr. de infrastr. adiacente acestuia. Prezenta procedură de ach. publică se referă la următ. lucrări de inter

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT