Data licitatiei 10.11.2013

Expirat

Reabilitarea si extinderea surselor de captare si tratare a apei potabile din Orasul Buftea si Comuna Corbeanca si Constructia statiei de epurare in Orasul Buftea
Data licitatiei 10.11.2013
Expirat
66
66
Valoare estimata : 46,715,188 RON Tip anunt: Achizitii ID: 195017 Data publicarii : 10.09.2013 Tara/Judet: Constanta
Descriere scurta:

LOT 1 Reabilitarea si extinderea surselor de captare si tratare a apei potabile din Orasul Buftea si Comuna Corbeanca. Lucrarile includ:
-Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
-Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei
-Lucrari de constructie pentru:Front de captare subteran;Reabilitarea si automatizarea forajelor de adancime medie;Reabilitare conducta de aductiune de la frontul existent de captare;Extindere conducte de aductiune de la frontul nou de captare;Statie de tratare noua si extinderea capacitatii statiei de clorare;Reabilitare statie de pompare;Rezervor de inmagazinare,;Statie de clorinare;Statie de tratare si dezinfectie cu instalatie de deferizare si demanganizare
-Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice,testare si punere in functiune
-Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
-Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
LOT 2 Constructia statiei de epurare in Orasul Buftea. Lucrarile includ:
Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru statia de epurare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
•Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei
•Lucrari de constructie•Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
•Testare si punere in functiune•Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
•Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
Valoarea totala estimata fara TVA 46.715.187 - Moneda: Lei
LOT 1 Valoarea estimata fara TVA 13.655.141 - Moneda: Lei
Valoarea estimata cuprinde si cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 393.860 lei, care reprezinta 2,97% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara diverse si neprevazute este de 13.261.281 Lei fara TVA
LOT 2 Valoarea estimata fara TVA 33.060.046 - Moneda: Lei
Valoarea estimata cuprinde si cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 953.563 lei, care reprezinta 2,97% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara diverse si neprevazute este de 32.106.483 Lei fara TVA

Coduri CPV:

45000000-7 - Lucrări de construcţii
45232150-8 - Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
45252100-9 - Lucrări de construcţii de staţii de epurare
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Textul licitatiei

046 , In atentia:  Dl. Stelian Budes , Email:  ionprd@yahoo.co.uk , Fax:  +40 241662283 , Adresa internet (URL):  http://www.rajac.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) Autoritate regionala sau locala Activitate (activitati) -Apă Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta Reabilitarea si extinderea surselor de captare si tratare a apei potabile din Orasul Buftea si Comuna Corbeanca si Constructia statiei de epurare in Orasul Buftea II.1.2) Tipul con

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare