Data licitatiei 13.03.2024

Expirat

Reabilitarea unor străzi și a drumurilor comunale DC 91 și DC 94 din Comuna Șiria, jud. Arad
Data licitatiei 13.03.2024
Expirat
41
41
Valoare estimata : 15,998,013 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7994546 Data publicarii : 23.02.2024 Tara/Judet: RO/Arad
Descriere scurta:

Reabilitarea unor străzi și a drumurilor comunale DC 91 și DC 94 din Comuna Șiria, jud. Arad

Coduri CPV:

45233140-2 - Lucrări de drumuri

Textul licitației

a unor străzi și a drumurilor comunale DC 91 și DC 94 din Comuna Șiria, jud. Arad Numar de referinta:3518920_2024_PAAPD1470661 II.1.2) Cod CPV principal: 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Executarea II.1.4) Descriere succinta: Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional ,,Reabilitarea unor străzi și a drumurilor comunale DC 91 și DC 94 din Comuna Șiria, jud. Arad” se va realiza conform Proiectului tehnic nr. 546/2023 elaborat de ROAD DESIGN S.R.L. (piese scrise și piese desenate, liste de cantități etc.) parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare în a 7 - a zi față de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. În conformitate cu prev. art.27 alin.(3) din H.G. nr.395/2016, Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici pân

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT