Data licitatiei 17.03.2021

Expirat

Refacere corp drum DJ 572, Comorâște-Forotic, 2 km
Data licitatiei 17.03.2021
Expirat
34
34
valoare estimata : 268,890 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5145741 Data publicarii : 01.03.2021 Tara/Judet: RO/Caras-Severin
Descriere scurta:

Refacere corp drum DJ 572, Comorâște-Forotic, 2 km

Coduri CPV:

45233140-2 - Lucrări de drumuri

Textul licitatiei

2 Lucrari de drumuri (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Executarea II.1.4) Descriere succinta: Contract de execuţie:Refacere corp drum DJ 572, Comorâște-Forotic, 2 km, conform caiet de sarcini și liste de cantități anexate la documentația de atribuire. - Durata de execuţie a lucrării: maximum 30 de zile. Perioada de garanție acordată lucrărilor: 6 luni. Garanția de bună execuție este de 10% din valoarea contractului fără TVA. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10. Numar zile de raspuns la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6. II.1.5) Valoarea totala estimata: Valoarea totala estimata: 268890.46 Moneda: RON II.1.6) Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi: Nu Pot fi depuse oferte pentru: - Numarul maxim de loturi pentru care se poate depune oferta: Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: - Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi: - II.2) Descriere II.2.2) Coduri C

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare