Persoana de contact chat

Licitatii publice

Filtrare

1-10 / din 10.000 Licitații

Servicii de printare

18 FEB
2018
data publicarii : 17.09.2017
valoare estimata: 40,000,000 RON
Romania > Bucuresti

Servicii de asistenta tehnica supervizare si audit

29 IUL
2018
data publicarii : 22.01.2017
valoare estimata: 23,647,866 RON
Romania > Galati

Sprijin pentru AMPOSDRU în vederea desfasurarii misiunilor de verificare a functiilor delegate la sediul OIPOSDRU

22 SEP
2013
data publicarii : 11.08.2013
valoare estimata: 12,558,760 RON
Bucuresti

Evaluarea activelor si pasivelor societatilor de asigurare si efectuarea testului de stres în sectorul asigurarilor din Romania, denumit in continuare "Exercitiu BSR" (Balance Sheet Review and Stress Test)

23 DEC
2014
data publicarii : 13.11.2014
valoare estimata: 9,900,360 RON
Romania > Bucuresti

Servicii de colectare si de colationare de date pentru Reteaua de Informatii Contabile Agricole din Romania

16 OCT
2014
data publicarii : 04.08.2014
valoare estimata: 9,600,000 RON
Bucuresti

Îndrumare si control proactiv în vederea optimizarii cheltuirii fondurilor publice, efectuat la unitatile de invatamant preuniversitar din administrarea AUIPUSP - Sector 1

04 DEC
2014
data publicarii : 13.10.2014
valoare estimata: 8,071,351
Romania > Bucuresti

Servicii de consultanta si servicii de inginerie

15 IAN
2015
data publicarii : 02.12.2014
valoare estimata: 8,056,500 RON
Romania > Gorj

Servicii de consultanta pentru eficientizarea îndeplinirii atributiilor Organismului Intermediar pentru Cercetare privind activitatea de verificare administrativa a Cererilor de rambursare aferente proiectelor finantate în cadrul Axei prioritare 2 a POS-C

02 DEC
2014
data publicarii : 25.09.2014
valoare estimata: 6,949,515 RON
Romania > Bucuresti

Servicii de consultanta pentru dezvoltarea capacitatii institutionale si administrative a DGP-AMPOP

03 APR
2012
data publicarii : 19.02.2012
valoare estimata: 6,500,000 RON
Bucuresti

Îndrumare si control proactiv în vederea optimizarii cheltuirii fondurilor publice, efectuat la unitatile de invatamant preuniversitar din administrarea AUIPUSP - Sector 1

01 FEB
2015
data atribuita : 16.02.2015
valoare atribuita: 5,516,160 RON
Romania > Bucuresti