Persoana de contact chat

Licitatii publice

Filtrare

9991-10000 / din 10.000 Licitații

Intocmirea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru înlocuiri de conducte, racorduri (branşamente) şi înființări sisteme de distribuție gaze naturale

03 DEC
2019
data publicarii : 03.11.2019
valoare estimata:
Romania > Mures

Proiectare si asistenta din partea proiectantului pentru ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si imprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara, str. Crisan nr.21-23 (Gradinita Carla Peltz)

09 DEC
2019
data publicarii : 03.11.2019
valoare estimata: 33,390 RON
Romania > Timis

Prestare servicii de proiectare, intocmirea devizului general pentru restul de executat (în vederea actualizării indicatorilor tehnico – economici aprobați inițial prin HG nr. 474/2011 având în vedere OUG NR. 114/2018, coeficient de inflație, etc

09 DEC
2019
data publicarii : 03.11.2019
valoare estimata: 84,784 RON
Romania > Bucuresti

Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru investiţia „Modernizare strada Rozelor”

24 NOI
2019
data publicarii : 03.11.2019
valoare estimata: 77,408 RON
Romania > Covasna

Servicii de proiectare aferente obiectivului de investitii \"SF+PT M16a. Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete-etapa a II-a\"

09 DEC
2019
data publicarii : 03.11.2019
valoare estimata: 600,000 RON
Romania > Timis

SERVICII DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC ,,REABILITARE TERMICĂ A CASEI DE CULTURĂ MOTRU” COD SMIS 123461

11 NOI
2019
data publicarii : 03.11.2019
valoare estimata: 8,120 RON
Romania > Gorj

Asistență tehnică (DIRIGENȚIE DE ȘANTIER) pentru contractul de execuție de lucrări „REABILITARE ȘI MODERNIZARE RETEA CANALIZARE STR. BACULUI ȘI STR. VITICULTURII, MUNICIPIUL TULCEA”

17 NOI
2019
data publicarii : 03.11.2019
valoare estimata: 24,232 RON
Romania > Tulcea

Prestarea unor servicii privind expertizarea structurii de rezistență a clădirii Corpului B, realizarea unui studiu acustic și unor proiecte de arhitectură şi instalaţii pentru reabilitarea sălii „George Enescu”, de la sediul U.N.M.B., din str

04 NOI
2019
data publicarii : 03.11.2019
valoare estimata:
Romania > Bucuresti

Actualizare expertiză tehnică, intocmire studiu topografic, relevee, studiu istoric, DALI și intocmire și obținere avize/acorduri pentru obiectivul de investiție: „Consolidare-restaurare și valorificare turistică Biserica Sf. Ioan, Sf. Nicolae și Sf. Gheorghe, oraș Târgu Cărbunești”, localitatea Co

06 NOI
2019
data publicarii : 03.11.2019
valoare estimata: 64,000 RON
Romania

Realizarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata contractului de executie lucrari pentru obiectivul de investitii cu titlul “NOCO2 – Cale pentru pie

17 NOI
2019
data publicarii : 31.10.2019
valoare estimata: 421,442 RON
Romania > Prahova