Licitatii constructii hidrotehnice

cuvintele cautate sau ID

1-10 / din 10.000 Licitații

MĂSURI DE PUNERE ÎN SIGURANȚĂ A REGULARIZĂRILOR AVAL LA AMENAJĂRILE HIDROENERGETICE ADMINISTRATE DE HIDROELECTRICA - SH RM. VÂLCEA – SECTOR OLT INFERIOR

19 IAN
2023
data publicarii : 29.11.2022
valoare estimata: 13,544,623 RON
Romania > Valcea

Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: "Reparații și consolidări de maluri distruse în urma inundațiilor pe Valea Teilor și Valea Porcului, comuna Cicârlău, Județul Maramureș"

22 DEC
2022
data publicarii : 24.11.2022
valoare estimata: 6,319,440 RON
Romania > Bucuresti

Proiectare si executie lucrari având ca obiect “Realizarea masurilor de conservare activa, reconstructii ecologice prin decolmatari in cadrul proiectului ”Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0376 râu

05 DEC
2022
data publicarii : 17.11.2022
valoare estimata: 5,190,260 RON
Romania > Dolj

Proiectare si executie lucrări aferente proiectului "Extinderea infrastructurii Portului Calafat (Km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al Portului" - Etapa I

03 IAN
2023
data publicarii : 10.11.2022
valoare estimata: 60,597,445 RON
Romania > Giurgiu

Executie lucrari pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale din perioada anilor 2016-2021, produse pe drumurile judetene, obiectiv „Refacere zid de sprijin pe drumul județean DJ107M Livezile“

09 NOI
2022
data publicarii : 03.11.2022
valoare estimata: 513,579 RON
Romania > Alba

Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: "Indiguirea si decolmatarea cursului paraului Ghimbasel, pe raza comunei Cristian, judetul Brasov"

28 NOI
2022
data publicarii : 02.11.2022
valoare estimata: 24,392,400 RON
Romania > Bucuresti

Servicii de proiectare si executie de lucrari avand ca obiect "Zid de sprijin pe DJ 121A, km 10+800, in regim de urgenta"

14 DEC
2022
data publicarii : 01.11.2022
valoare estimata: 2,616,931 RON
Romania > Covasna

Execuție lucrari și servicii de proiectare fazele: Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor, Detalii de execuție, As-built, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru investitia ”Punerea în siguranță a barajului Ișalnița, județul Dolj” - Echipament hidromecanic în frontul de retenție.

28 NOI
2022
data publicarii : 31.10.2022
valoare estimata: 28,908,000 RON
Romania > Dolj

Lucrări de reparații curente la zidul de sprijin- apărarea de mal la imobilul situat în localitatea Snagov- jud. Ilfov

02 NOI
2022
data publicarii : 27.10.2022
valoare estimata: 37,000 RON
Romania > Bucuresti

Executie lucrari de C+M pentru obiectivul de investitii „Amenajare Valea Calata, judetul Cluj” - Obiect : Acumulare Calata – rest de executat

28 NOI
2022
data publicarii : 27.10.2022
valoare estimata: 65,466,137 RON
Romania > Bihor