Licitatii proiectare in constructii instalatii

cuvintele cautate sau ID

1-10 / din 10.000 Licitații

Servicii de întocmire dpcumentații tehnice pentru ,,Împrejmuire pentru delimitare parcare Vest și bariere pentru trasee de circulație în parcare”

14 MAI
2021
data publicarii : 07.05.2021
valoare estimata: 34,200 RON
Romania > Cluj

Erata „Plan urbanistic zonal – Cartier de locuinţe pentru tineri – Grivita/Colonia Topitorilor” (erata la DC1000153)

08 MAI
2021
data publicarii : 07.05.2021
valoare estimata:
Romania > Maramures

\"Servicii pentru realizare studiu de trafic in vederea executarii proiectului „Modernizare strada Domneasca”\"

14 MAI
2021
data publicarii : 07.05.2021
valoare estimata:
Romania > Galati

Lucrari de integrare a 4 vane si a 3 detectoare de flacara de la rezervorul R3, in sistemul de detectare si stingere incendii existent in Statia de pompare Calareti

17 MAI
2021
data publicarii : 07.05.2021
valoare estimata:
Romania > Prahova

Erata Servicii de proiectare, verificarea tehnica a proiectarii prin verificatori atestati si asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata excutiei lucrarilor pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea c

08 MAI
2021
data publicarii : 07.05.2021
valoare estimata:
Romania > Harghita

Modernizare strada Salcâmilor între str. Stadionului și str. Ghioceilor” din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

24 MAI
2021
data publicarii : 07.05.2021
valoare estimata: 39,626 RON
Romania > Covasna

Modernizare sediu B.N.R. Agenția Buzău (proiectare)

31 MAI
2021
data publicarii : 07.05.2021
valoare estimata: 366,000 RON
Romania > Bucuresti

Servicii de verificare prin specialisti verificatori de proiecte atestati, a documentatiilor tehnico economice aferente obiectivului „DALI+PT+DTAC Reabilitare Cinematograf şi schimbare destinatie in Centru cultural si educational Freidorf”

12 MAI
2021
data publicarii : 07.05.2021
valoare estimata: 8,500 RON
Romania > Timis

,,Servicii de consultanta in vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investitii "CRESTEREA MOBILITATII URBANE PRIN REALIZAREA UNUI HUB DE TRANSPORT SI AUTOBAZA" in Municipiul Buzau''

09 IUN
2021
data publicarii : 07.05.2021
valoare estimata: 4,277,683 RON
Romania > Buzau

Proiectare si Executie lucrari „Asfaltare drumuri comunale in comuna Orlea, Judetul Olt”

15 IUN
2021
data publicarii : 07.05.2021
valoare estimata: 24,416,966 RON
Romania > Olt