Licitatii servicii privind mediul&poluarea

cuvintele cautate sau ID

1-10 / din 10.000 Licitații

Servicii colectare, transport si eliminare deseuri alimentare

23 MAI
2022
data publicarii : 20.05.2022
valoare estimata: -
Romania > Bacau

Servicii de securitate a mediului - intocmire documentație tehnică în vederea obținerii avizului de evaluare a stării de siguranță în exploatere a barajului și lacului de acumulare și a autorizației (reautorizare) de funcționare în condiții

20 IUN
2022
data publicarii : 20.05.2022
valoare estimata: 5,000 RON
Romania > Sibiu

ACHIZITIE SERVICII VIDANJARE FOSE SEPTICE ȘI CURĂȚARE CANALIZARE

23 MAI
2022
data publicarii : 20.05.2022
valoare estimata: 3,660 RON
Romania > Dambovita

Analize privind determinarea continutului de emisii din gazele de ardere pentru capacitatile de productie aflate pe amplasamentul Sucursalei Electrocentrale Craiova II

20 MAI
2022
data publicarii : 19.05.2022
valoare estimata: -
Romania > Gorj

Servicii de colectare, transport și eliminare deșeuri periculoase spitalicești

23 MAI
2022
data publicarii : 20.05.2022
valoare estimata: 2,704 RON
Romania > Bihor

Valorificare prin licitație publică cu strigare a deșeurilor de echipamente electrice şi electronice, rezultate din scoaterea din funcţiune a bunurilor din patrimoniul CNTEE Transelectrica SA - UTT Cluj

31 MAI
2022
data publicarii : 19.05.2022
valoare estimata: 2,705 RON
Romania > Bucuresti

Servicii de vidanjare DGASPC Gorj

23 MAI
2022
data publicarii : 19.05.2022
valoare estimata: 35,175 RON
Romania > Gorj

Achiziționarea serviciilor de consultanță pentru Procedura de Evaluare de mediu și a Studiului de evaluare adecvată pentru „Strategia Națională a Pădurilor 2020-2030”

25 MAI
2022
data publicarii : 19.05.2022
valoare estimata: 67,000 RON
Romania > Bucuresti

Servicii de testare si analiza noxe profesionale pentru anul 2022

23 MAI
2022
data publicarii : 18.05.2022
valoare estimata: 48,089 RON
Romania > Dambovita

Servicii colectare deseuri medicale

26 MAI
2022
data publicarii : 18.05.2022
valoare estimata: 3,500 RON
Romania > Bihor