Licitatii servicii topografice&cadastru&geodezie

cuvintele cautate sau ID

1-10 / din 10.000 Licitații

Servicii pentru elaborare Studiu geotehnic, în vederea efectuării unor lucrări de stabilizare a terenului în zona str. Aurel Vlaicu nr. 146- Municipiul Deva

21 MAI
2021
data publicarii : 18.05.2021
valoare estimata: 3,361 RON
Romania > Hunedoara

„Servicii de intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere a imobilelor proprietate privata, care constituie coridorul suplimentar de expropriere promovat prin Hotararea de Guvern nr. 178/2016 al lucrar

02 IUN
2021
data publicarii : 18.05.2021
valoare estimata: 160,673 RON
Romania > Cluj

Realizarea de măsurători topografice , intocmire documentatii cadastrale şi avizarea acestora la OCPI.

20 MAI
2021
data publicarii : 18.05.2021
valoare estimata: 4,000 RON
Romania > Brasov

Acord-cadru pentru 4 (patru) ani având ca obiect întocmirea documentaţiilor cadastrale şi topografice necesare la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile – drumuri județene ce sunt incluse în Inventaru

28 IUN
2021
data publicarii : 18.05.2021
valoare estimata: 3,271,960 RON
Romania > Prahova

Achiziționarea de servicii de colectare a datelor spațiale privind localizarea obiectivelor de investiții finanțate din programele MDLPA în cadrul proiectului cu titlul „Îmbunătățirea cadrului de fundamentare și evaluare a politicilor publice

17 IUN
2021
data publicarii : 18.05.2021
valoare estimata: 300,000 RON
Romania > Bucuresti

Intocmire documentatie pentru emitere HCL in vederea inscrierii strazii in CF

19 MAI
2021
data publicarii : 17.05.2021
valoare estimata: 1,680 RON
Romania > Alba

Elaborare studiu geotehnic

24 MAI
2021
data publicarii : 17.05.2021
valoare estimata: 4,000 RON
Romania > Bucuresti

Elaborare Studiu topografic

24 MAI
2021
data publicarii : 17.05.2021
valoare estimata: 5,000 RON
Romania > Bucuresti

Servicii pentru întocmirea documentației cadastrale în vederea intabulării dreptului de proprietate (încheiere, releveu, extras de carte funciară) pentru 16 bunuri imobile

20 MAI
2021
data publicarii : 14.05.2021
valoare estimata:
Romania > Bucuresti

Serviciu de asistare a instalării unui experiment pe iazul de decantare Valea Mealu/Certejul de Sus, județul Hunedoara

21 MAI
2021
data publicarii : 14.05.2021
valoare estimata: 9,900 RON
Romania > Bucuresti