Licitatii studii de fezabilitate

cuvintele cautate sau ID

1-10 / din 10.000 Licitații

ERATA Pachet de servicii privind elaborarea unei analize de amplasament, a unui studiu de fezabilitate, a unei analize cost-beneficiu și a unui caiet de sarcini pentru un contract de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții Parc Fotovoltaic Romgaz

20 MAI
2022
data publicarii : 20.05.2022
valoare estimata: -
Romania > Sibiu

Servicii de întocmire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

26 MAI
2022
data publicarii : 20.05.2022
valoare estimata: -
Romania > Bucuresti

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții: Desființare construcții existente (C3, C4, C5, C6 - construcții anexă) și construire morgă pe amplasament – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași din strada dr. I. Cihac nr. 30 - Tema

08 IUN
2022
data publicarii : 19.05.2022
valoare estimata: 63,025 RON
Romania > Iasi

Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru \"Modernizare tablouri secundare CTO - CDZ Bucuresti\"

26 MAI
2022
data publicarii : 18.05.2022
valoare estimata: 16,500 RON
Romania > Bucuresti

Servicii de efectuare a unei expertize de specialitate si de elaborare a unui studiu de solutie pentru identificarea cauzelor defectiunilor pompelor elicoidale orizontale de titei montate in statia de pompare Madulari (reluare achizitie directa)

30 MAI
2022
data publicarii : 18.05.2022
valoare estimata: -
Romania > Prahova

Studiu de fezabilitate pentru proiectul \"Centrala de cogenerare hibridă\"

25 MAI
2022
data publicarii : 18.05.2022
valoare estimata: 133,500 RON
Romania > Bacau

Achizitie nota conceptuala+tema de proiectare+devize pentru investitia de mica amploare AC

20 MAI
2022
data publicarii : 18.05.2022
valoare estimata: 3,000 RON
Romania > Prahova

Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul DALI- Reparații capitale pista de atletism Stadionul Gloria Arad

24 MAI
2022
data publicarii : 18.05.2022
valoare estimata: 29,411 RON
Romania > Arad

Elaborare caiet de sarcini si devize pentru lucrarea de reparatii curente

20 MAI
2022
data publicarii : 18.05.2022
valoare estimata: 1,500 RON
Romania > Prahova

Studiu de fezabilitate amenajare mal Lac Cug II

25 MAI
2022
data publicarii : 18.05.2022
valoare estimata: -
Romania > Iasi