Licitatii studii de fezabilitate

cuvintele cautate sau ID

1-10 / din 10.000 Licitații

Servicii de întocmire SF pentru Dezvoltarea sistemului de mobilitate alternativ, public prin implementarea transportului verde în Cugir pe coridorul ”Localitatea componentă Vinerea - zona rezidenţială Cindeni - localităţi componente zona de mun

22 IUN
2021
data publicarii : 18.05.2021
valoare estimata: 131,932 RON
Romania > Alba

Erata Prestare servicii având ca obiect Întocmire faza Studiu de Fezabilitate și alte studii de specialitate și elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism aferente obiectivului de in

18 MAI
2021
data publicarii : 17.05.2021
valoare estimata:
Romania > Arges

“Întocmire Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a studiilor preliminare de teren pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Turceni, județul Gorj”

28 MAI
2021
data publicarii : 17.05.2021
valoare estimata: 130,000 RON
Romania > Gorj

DALI lucrari de modernizare/extindere pentru instalatii electrice, de ventilatie, tratare a aerului si infrastructura de fluide medicale, precum si montarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii si in cazul depasirii concentratiei maxime

04 IUN
2021
data publicarii : 17.05.2021
valoare estimata: 180,000 RON
Romania > Bucuresti

STUDIU DE FEZABILITATE (bransamente apa si canalizare) pentru lucrari publice la obiectivul “EXTINDERE RETEA DE APA SI CANALIZARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE, COMUNA APAHIDA, JUDETUL CLUJ"

25 MAI
2021
data publicarii : 17.05.2021
valoare estimata: 45,100 RON
Romania > Cluj

Elaborare DALI pentru obiectivul “RK Spalatorie Obstetrica si Ginecologie”

25 MAI
2021
data publicarii : 14.05.2021
valoare estimata: 8,500 RON
Romania > Botosani

SF - Amenajare parc str. Nelu Aristide Dragomir

20 MAI
2021
data publicarii : 14.05.2021
valoare estimata: 126,050 RON
Romania > Arad

Erata Serviciul de elaborare a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii:„Reamenajarea spațiului public din zona Parcului Gării” - DALI, PT, DATC, inclusiv organizare de șantier și altele– etapa DALI –inclusiv docu

15 MAI
2021
data publicarii : 14.05.2021
valoare estimata:
Romania > Constanta

Erata Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate pentru \"Drum Expres Bucuresti Targoviste\" (erata la CN1029669)

15 MAI
2021
data publicarii : 14.05.2021
valoare estimata:
Romania > Bucuresti

Proiect tehnic desfiintare sera C11 – str.Marchian nr.11

24 MAI
2021
data publicarii : 13.05.2021
valoare estimata: 10,084 RON
Romania > Botosani