Data licitatiei 23.09.2022

Expirat

SERTVICII DE EVALUARE BUNURI IMOBILE
Data licitatiei 23.09.2022
Expirat
22
22
Valoare estimata : 1,200 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6436340 Data publicarii : 20.09.2022 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Denumire contract: SERTVICII DE EVALUARE BUNURI IMOBILE Data limita depunere oferta: 2022-09-23

Coduri CPV:

71324000-5 - Servicii de estimare
71324000-5 - Servicii de estimare
71324000-5 - Servicii de estimare

Textul licitației

2022-09-23T10:41:48+03:00 Descriere contract: Evaluare bunuri imobile constând în apartament 2 camere, sector 3, situat în str Reconstructiei nr. 9, în suprafață de 45,87 mp. Conditii referitoare la contract: Achizitia se va finaliza prin factura fiscala. Conditii de participare: Operatorii economici interesati vor depune impreuna cu oferta,Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, codul C.A.E.N corespunzător activităţii care face obiectul prezentei achiziţii, certificat constatator cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii ofertei sau, dupa caz, documente prin care se demons

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT