Data licitatiei 26.04.2021

Expirat

”Servicii actualizare documente strategice suport – PATJ județ Maramureș și elaborarea documentelor: Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Maramureș și Strategia Investițională a Județului Maramureș”
Data licitatiei 26.04.2021
Expirat
15
15
Valoare estimata : 709,212 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5232593 Data publicarii : 07.04.2021 Tara/Judet: RO/Maramures
Descriere scurta:

”Servicii actualizare documente strategice suport – PATJ județ Maramureș și elaborarea documentelor: Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Maramureș și Strategia Investițională a Județului Maramureș”

Coduri CPV:

73000000-2 - Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă

Textul licitatiei

are și Promovare a Turismului în Județul Maramureș și Strategia Investițională a Județului Maramureș” Numar de referinta:3627315_2022_PAAPD1109957 II.1.2) Cod CPV principal: 73000000-2 Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II II.1.4) Descriere succinta: Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea de ”Servicii actualizare documente strategice suport – PATJ județ Maramureș și elaborarea documentelor Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Maramureș și Strategia Investițională a Județului Maramureș”, aferente proiectului MaraStrategy, cod SIPOCA 556 / cod SMIS 126337 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” Raspunsul autoritatii contractante la solicitarea de clarificari va fi transmis in a

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare