Data licitatiei 28.02.2024

Expirat

Servicii de colectare, transport, procesare si/sau eliminare finala a deseurilor industriale
Data licitatiei 28.02.2024
Expirat
11
11
Valoare atribuita : 19,755 RON Tip anunt: Atribuiri ID: 8008432 Data publicarii : 28.02.2024 Tara/Judet: RO/Sibiu
Descriere scurta:

Servicii de colectare, transport, procesare si/sau eliminare finala a deseurilor industriale

Coduri CPV:

90513000-6 - Servicii de tratare şi eliminare de deşeuri menajere şi deşeuri nepericuloase

Câștigătorii Licitației

Pentru a vizualiza câștigătorii trebuie să aveți cont și abonament.

Textul licitației

/sau eliminare finala a deseurilor industriale II.1.2) Cod CPV principal: Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului Tipul contractului: Servicii II.1.4) Descriere succinta: Serviciul de colectare, transport, procesare și/sau eliminare finală a deșeurilor industriale presupune colectarea de la punctele de lucru SIRCOSS a deșeurilor rezultate în urma desfășurării lucrărilor la sonde. Serviciul este necesar pentru evitarea stocurilor de deșeuri la punctele de lucru, supraaglomerarea spațiilor de stocare temporară, a căilor de acces și o eliminare a efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare a 11-a zi inainte de termenul limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor va fi de 18 zile. Toto

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT