Data licitatiei 18.08.2022

Expirat

Servicii de consultanță în management
Data licitatiei 18.08.2022
Expirat
27
27
Valoare estimata : 52,000 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6401500 Data publicarii : 12.08.2022 Tara/Judet: RO/Galati
Descriere scurta:

Servicii de consultanță în management

Coduri CPV:

72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor

Textul licitației

nței profesionale în domeniu în raport cu sarcinile şi activitățile solicitate, prin faptul că a derulat servicii similare realizate în ultimii 3 ani., Propunerea tehnică: , Ȋn propunerea tehnică se vor comenta toate cerințele caietului de sarcini. , Se va prezenta echipa de specialiști pentru realizarea obiectivului, în conformitate cu solicitările autorității contractante de la capitolele III și IV din caietul de sarcini. , Ofertanții vor prezentate documentele care să ateste modalitatea de acces la servicii a membrilor din echipa propusa in propunerea tehnica, Ofertantii vor declara că sunt de acord cu Modelul de contract propus de autoritatea contractantă., Propunerea financiară:, Această propunere va cuprinde formularul de ofertă., Criteriul de atribuire ”preţul cel mai scăzut”, aplicat doar ofertelor declarate conforme. , Nerespectarea instrucţiunilor şi neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzător sunt activităţi realizate pe riscul ofertantului. Neprezentarea unuia sau mai multor documente din cele solicitate prin prezentul anunţ va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă., Data limit

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT