Data licitatiei 24.10.2022

Expirat

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului: «Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, bloc G9, str. Brailei nr. 260, aferent Asociaţiei de Proprietari nr. 360, Municipiul Galaţi», cod SMIS 140088
Data licitatiei 24.10.2022
Expirat
17
17
Valoare estimata : 15,507 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6465063 Data publicarii : 19.10.2022 Tara/Judet: RO/Galati
Descriere scurta:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului: «Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, bloc G9, str. Brailei nr. 260, aferent Asociaţiei de Proprietari nr. 360, Municipiul Galaţi», cod SMIS 140088

Coduri CPV:

72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor

Textul licitației

meniu în raport cu sarcinile şi activitățile solicitate, prin faptul că a derulat servicii similare realizate în ultimii 3 ani., Propunerea tehnică: Ȋn propunerea tehnică se vor comenta toate cerințele caietului de sarcini. Se va prezenta echipa de specialiști pentru realizarea obiectivului, în conformitate cu solicitările autorității contractante de la capitolele III și IV din caietul de sarcini. Ofertanții vor prezenta documentele care să ateste modalitatea de acces la serviciile membrilor din echipa propusă în propunerea tehnică., Ofertanţii vor declara că sunt de acord cu Modelul de contract propus de autoritatea contractantă., Propunerea financiară: Această propunere va cuprinde formularul de ofertă., Criteriul de atribuire este ”preţul cel mai scăzut”, aplicat doar ofertelor declarate conforme. , Nerespectarea instrucţiunilor şi neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzător sunt activităţi realizate pe riscul ofertantului. Neprezentarea unuia sau mai multor documente din cele solicitate prin prezentul anunţ va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă., Data limită: 24.10.2022, ora 14:0

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT