Data licitatiei 30.07.2021

Expirat

Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de de investiții: “Branșamente electrice stații de încărcare autobuze electrice”- platformă pentru stațiile de încărcare a autobuzelor electrice- întocmire documentații tehnice și execuție
Data licitatiei 30.07.2021
Expirat
14
14
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5472881 Data publicarii : 29.07.2021 Tara/Judet: RO/Brasov
Descriere scurta:

Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de de investiții: “Branșamente electrice stații de încărcare autobuze electrice”- platformă pentru stațiile de încărcare a autobuzelor electrice- întocmire documentații tehnice și execuție

Coduri CPV:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică

Textul licitației

tocmire documentații tehnice și execuție. Lucrările ce fac obiectul prezentului anunt sunt situate în Municipiul Braşov, respectiv stațiile RATBv S.A. capăt de linii din Municipiul Brașov : Stadionul Municipal, Timiș -Triaj, Triaj (Hărmanului), , Gara Brașov, Livada Poștei. Se va asigura serviciul de asistenţă tehnică - dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii mai sus menţionat, de la emiterea de către Beneficiar a Ordinului de începere a serviciilor pentru fiecare locație în parte și se va desfășura pe perioada : - de pregătire a execuţiei lucrărilor , perioada de execuție a lucrărilor până la finalizarea acestora prin semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor , fără obiecții. - perioada de garanţiei a lucrărilor (2 ani). Ofertantul va face dovada că deține personal de specialitate, respectiv diriginți de șantier atestați . Oferta va conține Propunerea tehnică și Propunerea financiară pentru fiecare locație. Propunerea tehnică va cuprinde : - Elemente angajante pentru ofertant, respectiv precizări asupra modului în care își asumă îndeplinirea obligațiilor în conformitate cu cerințele di

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT