Data licitatiei 17.03.2019

Expirat

Servicii de fotocopiere
Data licitatiei 17.03.2019
Expirat
34
34
Valoare atribuita : 0 Tip anunt: Atribuiri ID: 3715326 Data publicarii : 08.01.2021 Tara/Judet: RO
Descriere scurta:

Servicii de fotocopiere

Coduri CPV:

79521000-2 - Servicii de fotocopiere

Textul licitatiei

ile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. II.1.6) Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi: Nu II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA) Oferta cea mai scazuta: 936784.32 / Cea mai ridicata oferta: 936784.32 luata in considerare Moneda: Leu II.2) Descriere II.2.2) Coduri CPV secundare: Cod CPV principal: 79521000-2Servicii de fotocopiere (Rev.2) II.2.3) Locul de executare Cod nuts: RO32 Bucureşti - Ilfov Locul principal de executare: Conform anexei nr. 1 si 2 la caietul de sarcini. II.2.4) Descrierea achizitiei publice: (natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) Serviciile de fotocopiere: Denumire/cantit. min. AC/cantit. max. AC/cantit. min. contract subsecvent/cantit. max contract subsecvent Imprimare/copiere/scanare/fax alb-negru/4.018.656/8.097.312/334.888/2.699.104,00 Imprimare/copiere/scanare/fax colo

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare