Data licitatiei 28.06.2022

Expirat

Servicii de îndepărtare a vegetaţiei
Data licitatiei 28.06.2022
Expirat
39
39
Valoare estimata : 450,000 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6262232 Data publicarii : 17.06.2022 Tara/Judet: RO/Mures
Descriere scurta:

Servicii de îndepărtare a vegetaţiei

Coduri CPV:

77312000-0 - Servicii de înlăturare a buruienilor

Textul licitației

rtare a vegetaţiei Numar de referinta:RO10755074/106/2022 II.1.2) Cod CPV principal: 77312000-0 Servicii de inlaturare a buruienilor (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Servicii / Servicii diverse II.1.4) Descriere succinta: Servicii de îndepărtare a vegetaţiei, la Uzinele de Apă, Stații de pompare Apă potabilă și Apă Uzată, Rezervoare de Apă, conform cerinţelor caietului de sarcini. Numărul de zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări privind documentația de atribuire înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile. În conformitate cu prevederile art.29, alin.(3) din HG nr.394/2016, entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit. Entitatea contractantă stabilește un singur termen limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare. Termenul limită pentru transmiterea raspunsului consolidate este 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. II.1.5) Valoarea totala estimata: Valoarea totala estimata:

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT