Data licitatiei 13.12.2023

Expirat

Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: „Retea canalizare menajera si statie de epurare com. Salciua, jud. Alba”.
Data licitatiei 13.12.2023
Expirat
45
45
Valoare estimata : 18,026,114 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7734156 Data publicarii : 28.11.2023 Tara/Judet: RO/Alba
Descriere scurta:

Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: „Retea canalizare menajera si statie de epurare com. Salciua, jud. Alba”.

Coduri CPV:

45232400-6 - Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
45232420-2 - Lucrări de construcţii de staţii de epurare a apelor reziduale
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică

Textul licitației

>II.1.1) Titlu: Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: „Retea canalizare menajera si statie de epurare com. Salciua, jud. Alba”. Numar de referinta:4613300-2023-1 II.1.2) Cod CPV principal: 45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Proiectare si executare II.1.4) Descriere succinta: Obiectul contractului consta in: Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: „Retea canalizare menajera si statie de epurare com. Salciua, jud. Alba”. Serviciile de proiectare care vor fi prestate sunt urmatoarele: - Intocmire proiect tehnic (P.A.C./P.O.E. PTh) care se va intocmi in conformitate cu H.G. 907/2016; - Asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție, participarea la recepție și la elaborarea Cărții tehnice a construcției conform Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. Sistemul de canalizare va cupr

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT