Data licitatiei 12.04.2022

Expirat

servicii de proiectare faza II și execuție lucrări, inclusiv dotări în cadrul proiectului «SKATE PARK - FALEZA DUNARII»
Data licitatiei 12.04.2022
Expirat
15
15
Valoare estimata : 1,516,640 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6054367 Data publicarii : 25.03.2022 Tara/Judet: RO/Braila
Descriere scurta:

servicii de proiectare faza II și execuție lucrări, inclusiv dotări în cadrul proiectului «SKATE PARK - FALEZA DUNARII»

Coduri CPV:

45212110-0 - Lucrări de construcţii de centre de petrecere a timpului liber

Textul licitației

i II.1.1) Titlu: servicii de proiectare faza II și execuție lucrări, inclusiv dotări în cadrul proiectului «SKATE PARK - FALEZA DUNARII» Numar de referinta:4205670/2022/11 II.1.2) Cod CPV principal: 45212110-0 Lucrari de constructii de centre de petrecere a timpului liber (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Proiectare si executare II.1.4) Descriere succinta: Servicii de proiectare -Faza II și execuție lucrări inclusiv dotări în cadrul proiectului „SKATE PARK - FALEZA DUNĂRII” prin procedura simplificata organizata conform prevederilor Legii nr. 98/2016 si HGR 395/2016 Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de 1.516.640,84 lei fără T.V.A. defalcata astfel, conform devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții: Documentație tehnică, faza II – 46.000,00 lei fără TVA 1.a.Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire –D.T.A.C., inclusiv memoriu de prezentare conform Deciziei etapei de evaluare iniț

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT