Data licitatiei 20.09.2022

Expirat

Servicii de proiectare și execuția de lucrări având ca obiect „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000- km 48+350”
Data licitatiei 20.09.2022
Expirat
43
43
Valoare estimata : 7,017,354 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6404264 Data publicarii : 16.08.2022 Tara/Judet: RO/Covasna
Descriere scurta:

Servicii de proiectare și execuția de lucrări având ca obiect „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000- km 48+350”

Coduri CPV:

45233120-6 - Lucrări de construcţii de drumuri

Textul licitației

icii de proiectare și execuția de lucrări având ca obiect „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000- km 48+350” Numar de referinta:4201988_2022_PAAPD1335163 II.1.2) Cod CPV principal: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Proiectare si executare II.1.4) Descriere succinta: Contractul are ca scop achiziționarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentație de autorizare a execuției lucrărilor (P.T.+ D.D.E.+Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor) și execuția de lucrări având ca obiect „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000- km 48+350”, conform Caietului de sarcini furnizat de autoritatea contractantă și punerea în funcțiune la parametrii solicitați / agreați. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 160 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 cu completările și modificările ulterioare. Termenul limită pentru transmiterea solicitărilor de clarificări de către operatorii eco

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT