Data licitatiei 15.06.2023

Expirat

Servicii de proiectare şi lucrări pentru demolare construcţii din incinta Salinei Slănic Prahova
Data licitatiei 15.06.2023
Expirat
20
20
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7091456 Data publicarii : 31.05.2023 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Servicii de proiectare şi lucrări pentru demolare construcţii din incinta Salinei Slănic Prahova

Coduri CPV:

45111100-9 - Lucrări de demolare

Textul licitației

Bucureşti, secretariat Director General. 9. Limba de redactare a ofertelor: limba română. 10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 15.06.2023, ora 12.00, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, Etaj 5, sector 4, Bucureşti. 11. Garanţia de participare: 16.000 lei. Garanţia de participare va fi constituita conform indicaţiilor din documentaţia de atribuire. 1 2. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 120 de zile. 1 3.Criteriul de atribuire a contractului: \'preţul cel mai scăzut\'. 14. Nu se accepta oferte alternative. 15.Durata contract: 24 luni. Durata contractului poate fi prelungita numai prin acordul pârtilor, in baza unui act adiţional semnat de către ambele parti. 16. Documentaţia de atribuire se poate obţine, începând cu data publicării prezentului anunţ de participare. Informaţii suplimentare puteti obţine la numărul de telefon: 021. 317.89.81, 317.89.88, int. 9138, email lucian.zamfira@salrom.ro; sns@salrom.ro. Documentaţia va fi pusa la dispoziţia dumneavoastra prin e-mail, dupa primirea unei solicitări facuta in scris, datata, semnata si înregistrata.

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT Cere Consultanta