Data licitatiei 03.03.2022

Expirat

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele MICRO 19, MICRO 20, MICRO 20, MICRO 21- SUBZONA 1- MICRO 19” - raport de evaluare
Data licitatiei 03.03.2022
Expirat
54
54
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5996538 Data publicarii : 01.03.2022 Tara/Judet: RO/Galati
Descriere scurta:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele MICRO 19, MICRO 20, MICRO 20, MICRO 21- SUBZONA 1- MICRO 19” - raport de evaluare

Coduri CPV:

66171000-9 - Servicii de consultanţă financiară

Textul licitației

vor comenta toate cerințele caietului de sarcini., Ofertanții vor declara că sunt de acord cu Modelul de contract propus de autoritatea contractantă şi cu termenul de realizare a contractului solicitat de autoritatea contractantă – 15 de zile., Propunerea financiară:, Această propunere va cuprinde formularul de ofertă., Criteriul de atribuire ”preţul cel mai scăzut”, aplicat doar ofertelor declarate conforme. , Nerespectarea instrucţiunilor şi neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzător sunt activităţi realizate pe riscul ofertantului. Neprezentarea unuia sau mai multor documente din cele solicitate prin prezentul anunţ va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă., Data limită: : 03.03.2022, ora 14:00 Documentatii: CAIET DE SARCINIFORMULAREMODEL DE CONTRACT Ofertele se pot trimite pe adresa de mail Serviciul achizitii publice (licitatii@primariagalati.ro) sau se pot depune la sediul Primariei municipiului Galati, Str. Domneasca nr. 54. Pentru informatii suplimentare telefon: 0236/307720.

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT