Data licitatiei 01.11.2020

Expirat

Servicii de proiectare si executie lucrari pentru proiectul Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Primara Letea, comuna C.A ROSETTI, judeţul Tulcea
Data licitatiei 01.11.2020
Expirat
30
30
valoare estimata : 573,532 RON Tip anunt: Achizitii ID: 4819840 Data publicarii : 14.10.2020 Tara/Judet: RO/Tulcea
Descriere scurta:

Servicii de proiectare si executie lucrari pentru proiectul Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Primara Letea, comuna C.A ROSETTI, judeţul Tulcea

Coduri CPV:

45214210-5 - Lucrări de construcţii de şcoli primare

Textul licitatiei

ea Numar de referinta:4 II.1.2) Cod CPV principal: 45214210-5 Lucrari de constructii de scoli primare (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Proiectare si executare II.1.4) Descriere succinta: Obiectul contractului consta in elaborarea proiectului tehnic de executie inclusiv a caietelor de sarcini si a detaliilor de executie, documentatiilor pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor, documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor, pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie si executia lucrarilor la obiectivul de investitie Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Primara Letea, Comuna C.A ROSETTI, judeţul Tulcea Serviciile de proiectare vor fi prestate in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 si a oricaror acte normative aplicabile din domeniu a caror cunoastere si aplicare reprezinta o obligatie a proiectantilor, iar lucrarea va fi executata in conformitate cu documentatia tehnica, cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a oricaror norme legale aplicabile din domeniul obiectului co

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare