Data licitatiei 12.04.2021

Expirat

Servicii de supraveghere a lucrărilor aferente investiției „Reabilitare DJ131 – DJ133 – DJ137A - LOT3 DJ131 KM 38+621–54+984; DJ133 KM 25+000-41+866; DJ137A KM 0+000-16+000” cod SMIS 115755
Data licitatiei 12.04.2021
Expirat
15
15
valoare estimata : 1,258,000 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5153794 Data publicarii : 05.03.2021 Tara/Judet: RO/Harghita
Descriere scurta:

Servicii de supraveghere a lucrărilor aferente investiției „Reabilitare DJ131 – DJ133 – DJ137A - LOT3 DJ131 KM 38+621–54+984; DJ133 KM 25+000-41+866; DJ137A KM 0+000-16+000” cod SMIS 115755

Coduri CPV:

71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

Textul licitatiei

tii suplimentare pot fi obtinute la: - Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la: - Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionata mai sus I.4) Tipul autoritatii contractante - I.5) SECTIUNEA II: OBIECT II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: Servicii de supraveghere a lucrărilor aferente investiției „Reabilitare DJ131 – DJ133 – DJ137A - LOT3 DJ131 KM 38+621–54+984; DJ133 KM 25+000-41+866; DJ137A KM 0+000-16+000” cod SMIS 115755 Numar de referinta:4245763_2021_PAAPD1179656 II.1.2) Cod CPV principal: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II II.1.4) Descriere succinta: Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de asistență tehnică-diriginție de șantier pe durata de realizare a lucrărilor și pe perioada d

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare