Data licitatiei 29.06.2017

Expirat

Servicii de telefonie fixa
Data licitatiei 29.06.2017
Expirat
27
27
Valoare estimata : 6,564 RON Tip anunt: Achizitii ID: 2428848 Data publicarii : 22.06.2017 Tara/Judet: RO/Constanta
Descriere scurta:

Servicii de telefonie fixa

Coduri CPV:

64211000-8 - Servicii de telefonie publică

Textul licitației

prezenta propunerea sa de contract tinand cont de conditiile stipulate în caietul de sarcini elaborat de autoritatea contractanta (caietul de sarcini se poate solicita si obtine gratuit la adresa de email: achizitii@cetpalas.ro) Conditii participare: Cerinte obligatorii: 1) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial (ORC) din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuie se aplica numai ofertelor care indeplinesc cerintele tehnice si comerciale impuse de autoritatea contractanta. Termen limita primire oferte: 30.06.2017 Informatii suplimentare: 1) Ofertele se transmit la adresa de e-mail: achizitii@cetpalas.ro 2) Subiectul mesajului : „Servicii de telefonie fixa”. 3) Oferta va cuprinde : Oferta tehnica si financiara completate corespunzator si semnate de persoana autorizata – documente scanate; - Propunerea financiara se va prezenta în lei. Preturile ofertate vor contine maxim doua zecimale. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa contina toate informatiile s

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT