Data licitatiei 20.09.2022

Expirat

Servicii de telefonie mobila, fixa, fax
Data licitatiei 20.09.2022
Expirat
21
21
Valoare estimata : 145,000 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6425656 Data publicarii : 09.09.2022 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Servicii de telefonie mobila, fixa, fax

Coduri CPV:

64211000-8 - Servicii de telefonie publică

Textul licitației

contractante: - SECTIUNEA II: OBIECT II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: Servicii de telefonie mobila, fixa, fax Numar de referinta:16054368/2022/1427/S/2 modificare II.1.2) Cod CPV principal: 64211000-8 Servicii de telefonie publica (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II II.1.4) Descriere succinta: Servicii de telefonie mobila, fixa, fax in conformitate cu specificatiile caietului de sarcini. A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este in a 6 - a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 2 - a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data menti

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT