Data licitatiei 05.10.2021

Expirat

Servicii suplimentare – PUZ Filesti
Data licitatiei 05.10.2021
Expirat
10
10
Valoare estimata : 8,500 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5606260 Data publicarii : 24.09.2021 Tara/Judet: RO/Galati
Descriere scurta:

Servicii suplimentare – PUZ Filesti

Coduri CPV:

71410000-5 - Servicii de urbanism

Textul licitației

Servicii suplimentare – PUZ Filesti Numar de referinta:3814810202125 II.1.2) Cod CPV principal: 71410000-5 Servicii de urbanism (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II II.1.4) Descriere succinta: Scopul specific al contractului este acela de Reluare a procedurii în vederea obţinerii Avizului de mediu implică actualizarea PUZ FILEŞTI cu documentaţii suplimentare referitoare la Studii de fundamentare (studii infrastructura edilitară – alimentare cu apă, canalizare menajeră şi pluvială, gaze naturale, termoficare, energie electrică) şi Studiul preliminar de protecţia mediului. In conformitate cu prevederile înscrise în Sectiunea I.3: numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 7. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare simplif

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT