Data licitatiei 29.11.2022

Expirat

Serviciu de colectare, transport si eliminare deseuri menajere, COD CPV 90511200-4
Data licitatiei 29.11.2022
Expirat
15
15
Valoare estimata : 39,959 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6541655 Data publicarii : 25.11.2022 Tara/Judet: RO/Dolj
Descriere scurta:

Denumire contract: Serviciu de colectare, transport si eliminare deseuri menajere, COD CPV 90511200-4 Data limita depunere oferta: 2022-11-29

Coduri CPV:

90511200-4 - Servicii de colectare a gunoiului menajer

Textul licitației

\"col-sm-12\">Data limita depunere oferta: 2022-11-29T12:00:00+02:00 Descriere contract: Serviciu de colectare, transport si eliminare deseuri menajere, COD CPV 90511200-4, conform CS. nr. 2.859/16.11.2022 si anexa 1. 1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: «cumparare directa » 1.1 Ofertantul va depune oferta economica pe e-mail. 1.2Achizitia directa: se realizează prin evaluarea ofertelor depuse/transmise de operatorii economici. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona serviciul la pretul cel mai mic – Dacă entitatea contractanta primeste si oferte depuse in urma anunturilor. 2. Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile (dintre cele primite) . 3. Prezentare ofertă - Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara întocmite conform cerinţelor din caietul de sarcini. Propunerea financiara va cuprinde: preţul unitar - LEI/UM, fără TVA (două zecimale) si va respecta structura impusa prin Anexa nr

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT