Data licitatiei 04.08.2021

Expirat

SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ SNSPMS
Data licitatiei 04.08.2021
Expirat
11
11
Valoare estimata : 300,000 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5409346 Data publicarii : 05.07.2021 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ SNSPMS

Coduri CPV:

32232000-8 - Echipament pentru videoconferinţe

Textul licitației

blice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la:- Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la:- Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionata mai sus I.4) Tipul autoritatii contractante Organism de drept public I.5) Activitate principala Educatie SECTIUNEA II: OBIECT II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ SNSPMS Numar de referinta:26328134_2020_PAAPD1146548 II.1.2) Cod CPV principal: 32232000-8 Echipament pentru videoconferinte (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / O combinatie intre acestea II.1.4) Descriere succinta: 1.ACHIZITIONARE DE SISTEM VIDEOCONFERINȚĂ CONFORM CAIET DE SARCINI ANEXAT 2. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. 3. Autoritatea

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT