Data licitatiei 02.08.2021

Expirat

Tractor si remorca tehnologica
Data licitatiei 02.08.2021
Expirat
16
16
Valoare estimata : 570,140 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5451794 Data publicarii : 21.07.2021 Tara/Judet: RO/Iasi
Descriere scurta:

Tractor si remorca tehnologica

Coduri CPV:

16000000-5 - Utilaje agricole

Textul licitației

I.1.1) Titlu: Tractor si remorca tehnologica Numar de referinta:14926444/3/2021 II.1.2) Cod CPV principal: 16000000-5 Utilaje agricole (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: Obiectul contractului îl constituie furnizarea de produse: - LOT 1: TRACTOR conform cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini. - LOT 2: REMORCA TEHNOLOGICA conform cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini. A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări în legătură cu documentația de atribuire este de maxim 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare în a 3-a zi dinainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisă după data menționată la punctul A., va pune AC în imposibilitatea de a oferi un răspuns în termenul menționat la

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT