Data licitatiei 14.06.2023

Expirat

Vanzare teren în suprafaţă de 12.680 mp
Data licitatiei 14.06.2023
Expirat
10
10
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Vanzari ID: 7076255 Data publicarii : 26.05.2023 Tara/Judet: RO/Mures
Descriere scurta:

Vanzare teren în suprafaţă de 12.680 mp

Coduri CPV:

O1200000-1 - terenuri

Textul licitației

lităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Band. 3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Birou financiar contabil al Comunei Band, strada Târgu Mureşului nr. 5, judeţul Mureş. 3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: este gratuit. 3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.06.2023, ora 12.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 14.06.2023, ora 09.00. 4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Band, comuna Band, strada Târgu Mureşului nr. 5, judeţul Mureş. 4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.06.2023, ora 10.00, la sediul Comunei Band, strada Târgu Mureşului nr. 5, judeţul Mureş. 6. De

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT