Data licitatiei 07.07.2023

Expirat

Vanzare teren în suprafaţă de 1.342 mp
Data licitatiei 07.07.2023
Expirat
14
14
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Vanzari ID: 7115325 Data publicarii : 12.06.2023 Tara/Judet: RO/Hunedoara
Descriere scurta:

Vanzare teren în suprafaţă de 1.342 mp

Coduri CPV:

O1200000-1 - terenuri

Textul licitației

teren având categoria de folosinţă \"fâneaţă\" în suprafaţă de 2.494 mp, reprezentând teren curte locuinţă, situat în intravilanul municipiului Lupeni, judeţul Hunedoara, Strada Ghiocelului fără număr, Carte funciară 64011 (provenit din CF 652, nr. topo 1749, 1750) ce aparţine domeniului privat al Municipiului Lupeni, judeţul Hunedoara, conform caietului de sarcini, H.C.L. Lupeni nr. 222/28.11.2022 şi O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, la sediul Municipiului Lupeni, camera 14. 3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Achiziţii, Investiţii, Lucrări, Patrimoniu din cadrul Municipiului Lupeni, cu sediul în Lupeni, Str. Revoluţiei nr. 2, judeţul Hunedoara. 3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul admi

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT