Data licitatiei 29.06.2023

Expirat

Vanzare teren în suprafaţă de 5.467 mp
Data licitatiei 29.06.2023
Expirat
10
10
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Vanzari ID: 7115437 Data publicarii : 12.06.2023 Tara/Judet: RO/Constanta
Descriere scurta:

Vanzare teren în suprafaţă de 5.467 mp

Coduri CPV:

O1200000-1 - terenuri
O1140000-1 - licitatii executari silite

Textul licitației

ate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituţiei sau se poate consulta pe site-ul: www.comunahoria.ro, secţiunea Licitaţii. 3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Relaţii cu Publicul din cadrul Comunei Horia, satul Horia, Str. Principală nr. 31, judeţul Constanţa. 3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 lei/exemplar, ce se achită cu numerar la casieria instituţiei. 3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.06.2023, ora 10.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 29.06.2023, ora 10.00. 4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: satul Horia, Str. Principală nr. 31, comuna Horia, judeţul Constanţa. 4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT