Persoana de contact chat

Descoperiti lumea achizitiilor publice

Descoperiti lumea achizitiilor publice

 

    Termenul de achizitie publica, este folosit in general pentru a descrie obtinerea de lucrari, produse si servicii de catre autoritatile publice nationate, regionale sau locale.

Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico-economico-tehnica a societatii romanesti.

Scopul principal al sistemelor de achizitii publice este dedicate satisfacerii interesului public, respective dezvoltarea si imbunatatirea mediului de viata al comunitatii.

O definitie generica a achizitiei publice este dobandirea, definitive sau temporara, de catre o persoana juridica, definita ca autoritate contractanta, a unor produse, lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitiei publica.

Intre elementele component ale sistemului de achizitii publice apar relatii de interconditionare, care pot avea un efect de potentare sau anihilare.

Elementele sistemului de achizitii publice sunt:

  • Autoritatea de reglementare;
  • Autoritatile contractante;
  • Operatorii economici;
  • Supraveghetorii sistemului.

În cadrul sistemului de achiziie publică autoritatea de reglementare este reprezentată de Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP.

Relatiile care se stabilesc intre elementele sistemului de achizitii publice sunt de regula:

  • de comert;
  • de support;
  • de supraveghere;
  • de infaptuire a dreptatii.

In anul 2004 Comisia Europeana a adoptat doua noi directive privind achizitiile publice, respectiv  Directiva  2004/17/EC si Directiva 2004/18/EC.

In acest sens Uniunea Europeana a elaborate o serie de reguli cu privire la licitatiile publice care acum se aplica si Romaniei.

Principiile aflate la baza regulilor sistemului de achizitii publice sunt inlaturarea barierelor si deschiderea unor noi pieste mai competitive si nediscriminatorii.