Persoana de contact chat

Desfasurarea licitatiilor publice

Desfasurarea Licitatiilor publice

 

 

Procesul de desfasurare a licitatiilor publice este format din parcurgerea succesiune a unor etape, in urma carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica.

In cele ce urmeaza vom prezenta succint  desfasurarea unei licitatii de achizitii publice, tipurile de achizitii publice, de anunturi, situatiile in care se depun contestatii si in care se anuleaza licitatiile publice.

1.Informarea asupra licitatiei publice

Agentii economici care doresc sa participe la licitatiile publice, trebuie sa se informeze cat mai repede cu putinta despre toate detaliile licitatiei la care doresc sa participe: denumirea autoritatii contractante, procedura folosita, data limita de depunere a documentatiei de participare si modalitatea de obtinere a caietului de sarcini. In cazul acesta site-ul www.licitatia.ro va poate fi de un real folos.

2.Caietul de sarcini

Acesta se intocmeste de catre autoritatea contractanta pentru licitatie deschisa, licitatia restransa, cerere de oferta, cu respectarea prevederilor legale referitoare la concurenta si conflictul de interese.

Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiva a produselor, serviciilor sau lucrarilor necesare autoritatii contractante si trebuie sa contina in mod obligatoriu specificatii tehnice.

3.Documentatia de atribuire

Documentatia de atribuire inseamna acele documente care contin cerintele formale, tehnice si financiare, care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie publica si pe baza carora operatorul economic isi va elabora oferta. Documentatia de atribuire trebuie sa fie finalizata inainte de transmiterea spre publicare a anuntului de participare sau invitatiei de participare catre operatorii economici.

Structura documentatiei de atribuire: caietul de sarcini sau dupa caz documentatia descriptiva, clauzele contractuale obligatorii, fisa de date a achizitiei, formulare si modele, alte informatii cu privire la impozite, protectia mediului, protectia muncii.

Documentatia descriptive in cazul aplicarii procedurilor de negociere si dialog competitive tine loc  caietelor de sarcini.

 1. Intocmirea documentatiei pentru participarea la procedura de achizitie publica

Operatorul economic trebuie sa completeze toata documentatia necesara participarii, sa prezinte toate documentele cerute de autoritatea contractanta si sa indeplineasca toate conditiile cerute.

 1. Participarea

Orice operator economic indiferent de nationalitate are dreptul de a participa la procedura de atribuire, individual sau intr-un grup de operatori. In functie de etapa la care participa operatorii economici pot avea calitatea de: ofertant - daca depune oferta, candidat - daca depune candidatura in cadrul unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv, concurent - daca prezinta un proiect in cadrul unui concurs de solutii.

 1. Desfasurarea sedintei de deschidere

 2. Examinarea si evaluarea ofertelor

 3. Respingerea ofertelor

 4. Stabilirea ofertei castigatoare

 5. Elaborarea raportului privind procedura de atribuire

 6. Notificarea rezultatului

 7. Solutionarea contestatiilor

 8. Semnarea contractului si definitivarea dosarului de achizitie publica

 9. Publicarea anuntului de atribuire