Persoana de contact chat

Planul de achizitii

Planul de achizitii

Incepand cu luna septembrie licitatia.ro monitorizeaza un nou tip de anunt: Planul de achizitie.

Ce inseamna “Planul de achizitie” ?

Planul de achizitie este un: “instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă. El se elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele autorităţilor contractante şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în decursul anului următor. ”

Ce contine Planul de achizitii ?

Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare :

  1. obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
  2. codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);
  3. valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA;
  4. sursa de finanţare;
  5. procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie;
  6. data estimată pentru iniţierea procedurii;
  7. data estimată pentru atribuirea contractului;
  8. modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.

Cum pot beneficia de monitorizarea anunturilor de tip: Plan de achizitii?

Afli din timp ce planuri de achizitii au institutiile publice

Ai mult mai mult timp pentru pregatirea ofertei

Iti poti programa din timp resursele pentru participarea la licitatii.

Echipa Licitatia.ro monitorizeaza zilnic sute de surse, astfel incat tu, clientul nostru, sa fi cel mai bine informat privind oportunitatile noi ce apar in domeniul achizitiilor publice.

Cu stima,

Echipa Licitatia.ro

*NORME METODOLOGICE art. 12 la Legea nr. 98/2016 .