Licitatii servicii studii de piata si sondaje

cuvintele cautate sau ID

11-20 / din 10.000 Licitații

Consultarea pietei de catre Colegiul Tehnic Victor Ungureanu Campia Turzii are ca scop intocmirea caietului de sarcini si a stabilirii valorii estimate pentru achizitia lucrarii de reabilitare a sistemului de incalzire in Atelierul scoala

30 IUL
2021
data publicarii : 23.07.2021
valoare estimata:
Romania > Cluj

Servicii de elaborare a “Strategiei Integrate de Dezvoltare Locala a Municipiului Pascani pentru perioada 2020 – 2027” si Servicii de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a Municipiului Pașcani”.

23 AUG
2021
data publicarii : 23.07.2021
valoare estimata: 300,000 RON
Romania > Iasi

Servicii de elaborare studii reprezentând “Raportul de progres al Romaniei privind promovarea și utilizarea energiei din surse regenerabile” pentru anii 2019 și 2020

03 AUG
2021
data publicarii : 22.07.2021
valoare estimata: 50,000 RON
Romania > Bucuresti

\"Studii de mentenanta a datelor aeronautice, verificare si validare date aeronautice\"

02 AUG
2021
data publicarii : 21.07.2021
valoare estimata: 100,840 RON
Romania > Mures

Servicii colectare de date / Servicii de sondare a opiniei publice , grant numărul PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0084

30 IUL
2021
data publicarii : 19.07.2021
valoare estimata: 121,848 RON
Romania > Cluj

Elaborare studiu de prefezabilitate pentru Centrul Regional de Cercetare pentru Inteligenta Artificiala

21 IUL
2021
data publicarii : 19.07.2021
valoare estimata: 50,000 RON
Romania > Iasi

Studiu privind conformarea cu dispozițiile NSN21 și încadrarea personalului CNE Cernavodă și FCN Pitești în categorii de risc radiologic în conformitate cu Ordinul CNCAN nr. 40/1990

02 AUG
2021
data publicarii : 15.07.2021
valoare estimata: 998,816 RON
Romania > Bucuresti

Achiziția unui serviciu de studiu de piața pentru elaborarea unei metodologii în vederea determinării costului unitar standard și calculul acestuia privind acțiunile de formare profesională și, respectiv, informare, în vederea utilizării acestor

19 AUG
2021
data publicarii : 14.07.2021
valoare estimata: 375,008 RON
Romania > Bucuresti

PROIECTARE PENTRU LUCRĂRI DE REPARAȚII; DOCUMENTAȚII ECONOMICE AFERENTE LUCRĂRILOR; ASISTENȚĂ TEHNICĂ PE PERIOADA DERULĂRII CONTRACTULUI

26 IUL
2021
data publicarii : 12.07.2021
valoare estimata: 25,210 RON
Romania > Timis

Consultare de piata privind achizitia serviciului de verificare, incarcare si/ sau reparare stingatoare.

15 IUL
2021
data publicarii : 09.07.2021
valoare estimata:
Romania > Bucuresti