Persoana de contact chat

Licitatii publice

Filtrare

1-10 / din 10.000 Licitații

Proiectare si Execuție lucrări pentru obiectivul “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA LUNA JUDETUL CLUJ\"

15 FEB
2023
data publicarii : 29.01.2023
valoare estimata: 6,504,818 RON
Romania > Cluj

Executia de lucrări privind obiectivul investițional „Asfaltare străzi II, din orașul Curtici, jud.Arad” din cadrul Programului National de Investiții “Anghel Saligny”.

24 FEB
2023
data publicarii : 30.01.2023
valoare estimata: 11,911,450 RON
Romania > Arad

Achizitie execuție lucrări inclusiv organizare de șantier și furnizare echipamente / dotări aferente investiției ”Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron, municipiul Botoșani ” Cod SMIS 127791

14 FEB
2023
data publicarii : 30.01.2023
valoare estimata: 4,009,568 RON
Romania > Botosani

Proiectare asistenta tehnica și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE IN LOCALITATEA STILPU, JUDETUL BUZAU”

07 FEB
2023
data publicarii : 30.01.2023
valoare estimata: 8,136,085 RON
Romania > Buzau

Servicii de Asigurare auto obligatorie de răspundere civilă tip RCA + Asigurare de persoane, bagajele acestora şi riscuri de accidente pentru pasagerii ce utilizează serviciile SC TRANS BUS SA Buzău pe parcursul anului 2023

13 FEB
2023
data publicarii : 30.01.2023
valoare estimata: 602,430 RON
Romania > Buzau

Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție « EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA SATU NOU, COMUNA BELCEȘTI, JUD IAȘI »

13 FEB
2023
data publicarii : 30.01.2023
valoare estimata: 12,707,703 RON
Romania > Iasi

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție \"MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA STĂNIȘEȘTI, JUDEȚUL BACĂU \"

13 FEB
2023
data publicarii : 30.01.2023
valoare estimata: 23,117,800 RON
Romania > Bacau

Construire cladire-spitalizare de zi: compartiment recuperare medicala(post Covid 19)

15 FEB
2023
data publicarii : 30.01.2023
valoare estimata: 4,439,390 RON
Romania > Suceava

Achiziție servicii elaborare documentație tehnico-economică, asigurarea asitenței tehnice pe perioada de executie a lucrărilor și execuția lucrărilor de construcții privind obiectivul de investiții ,, „Construire, modernizare, extindere și d

13 FEB
2023
data publicarii : 30.01.2023
valoare estimata: 4,184,468 RON
Romania > Galati

Achiziție execuție lucrări inclusiv organizare de șantier și furnizarea de echipamente și dotări la obiectivele de investiție ”Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, Municipiul Botoșani” Cod SMIS 127784

15 FEB
2023
data publicarii : 27.01.2023
valoare estimata: 14,368,193 RON
Romania > Botosani