Persoana de contact chat

Licitatii publice

Filtrare

31-40 / din 10.000 Licitații

Furnizare echipamente digitale in cadrul proiectului: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din Comuna Topraisar, Judetul Constanta”

13 MAR
2024
data publicarii : 28.02.2024
valoare estimata: 297,101 RON
Romania > Constanta

Contract pentru furnizare echipament individual de proteție( EIP)

15 MAR
2024
data publicarii : 28.02.2024
valoare estimata: 307,634 RON
Romania > Bucuresti

Execuție lucrări aferente proiectulului CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINȚE PENTRU TINERI

15 MAR
2024
data publicarii : 28.02.2024
valoare estimata: 11,800,216 RON
Romania > Hunedoara

P6: Proiectare, exec lucrari și asist tehnica din partea proiectantului pe perioada exec. lucr. pentru: L1– „Reabilitare, modernizare si extindere corp spatii cazare-C16 din cadrul imobilului situat in orasul Otopeni, sos. Odai, nr.20, judetul Ilfov”-10952 L2-„Reabilitare, modernizare, amenajari exterioare si imprejmuire Scoala, sat Dorolea, nr.38, comuna Livezile,judetul Bistrita-Nasaud” -14122

01 APR
2024
data publicarii : 28.02.2024
valoare estimata: 17,390,678 RON
Romania > Bucuresti

Executie lucrări - Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botosani – etapa I, C5-A3.1.- 249 Lot 1 - str. Grivita nr. 2, sc. A-B Lot 2 - str. B-dul Mihai Eminescu nr. 49

18 MAR
2024
data publicarii : 28.02.2024
valoare estimata: 4,294,474 RON
Romania > Botosani

PROIECTARE si EXECUTIE LUCRARI - “Extindere sistem de canalizare din Comuna Ceplenita prin infiintare sistem de canalizare din satul Ceplenita, Comuna Ceplenita, judetul Iasi”

28 MAR
2024
data publicarii : 28.02.2024
valoare estimata: 13,770,333 RON
Romania > Iasi

Injectie de putere zona str. Stana de Vale din localitatea Sovata, jud. Mures

15 MAR
2024
data publicarii : 28.02.2024
valoare estimata: 307,229 RON
Romania > Cluj

Extinderea retelei de distributie in loc. Bradetelu, com. Ibanesti , CF 52130 , jud. Mures

18 MAR
2024
data publicarii : 28.02.2024
valoare estimata: 138,410 RON
Romania > Cluj

Lucrari de eliberare amplasament pentru realizarea obiectivului “Modernizare DJ 704A, DN7 - com.Pianu de Jos, jud.Alba

19 MAR
2024
data publicarii : 28.02.2024
valoare estimata: 759,127 RON
Romania > Cluj

Executie lucrari aferente proiectului: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA TITEȘTI, JUD. VÂLCEA”

18 MAR
2024
data publicarii : 28.02.2024
valoare estimata: 3,196,407 RON
Romania > Valcea