Persoana de contact chat

Ce sunt licitatiile publice?

Ce sunt licitatiile publice?

 

  Licitatiile publice au ca scop principal gasirea celui mai potrivit ofertant pentru realizarea unei lucrari din domeniul public. Licitatia publica se bazeaza pe principiul economic al concurentei, tocmai pentru ca autoritatile contractante sa se bucure de serviciile oferite de operatori economici care se potrivesc cel mai bine cerintelor lor si bineinteles bugetului stabilit.

Modalitatea cea mai transparenta de a derula aceste licitatiile publice este cea on-line, astfel astazi ne aflam in era licitatiilor publice electronice, chiar daca licitatiile publice au fost mentionate in documentele istorice cu secole in urma.

Era digitala dar si legislatia in vigoare as adus cu ele o simplificare a procedurilor de organizare a licitatiilor publice, dar si de atribuire a lor. Astfel, pe platforma oferita de SEAP exista trei categorii de licitatii publice, si anume: anunturi de participare, anunturi de intentii si licitatii anunturi de atribuire, care se pot realiza in urma completarii documentatiei specifice.

Anunturile de participare se refera la licitatii care privesc in mod direct licitare de bunuri, servicii sau lucrari cu valori mari. Pe de alta parte, anunturile de intentii sunt cele care prezinta intentiile de organizare a unei licitatii de catre o autoritate contractanta pe viitor, iar licitatiile anunturi de atribuire sunt reprezentate de licitatiile deja atribuite cu informatii privind castigatorii si valoarea licitatiilor.

Ordonanta de urgenta 34/2006 actualizata in 2012 cu privire la achizitiile publice precizeaza in capitolul III „Proceduri de atribuire” despre doua tipuri de licitatii publice, si anume licitatia deschisa (sectiunea a 2-a, art. 73) si licitatia restransa (sectiunea a 3-a, art. 81). Aceste doua tipuri de licitatii se refera la etapele de desfasurare a licitatiilor.

Licitatia deschisa are o singura etapa de desfasurare, cu mentiunea ca autoritatea contractanta are dreptul la organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica, in cazul in care a stipulat acest aspect in anuntul de participare.

Licitatia restransa este desfasurata in doua etape; una in care se selecteaza candidatii prin aplicarea criteriilor de selectie stipulate si a doua in care se evalueaza ofertele depuse si se aplica criteriul de atribuire, care este stipulat obligatoriu in contractul de achizitie publica.

Indiferent de tipul licitatiei, garantiile necesare participarii la acestea vor trebui stipulate in anuntul de participare pentru contractele de achizitie publica. Garantiile vor fi stipulate doar in cazul in care au fost solicitate de catre autoritatile contractante.

Licitatiile publice in Romania sunt reglementate de ANRMAP, institutie subordonata Ministerului Finantelor Publice, dar si de catre Ministerului Economiei si Finantelor si de Curtea de Conturi totodata. In cazul in care se ajunge la litigii, institutia care se ocupa cu solutionarea acestora este Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.